Popis produktu

Tvářecí olej pro nejnáročnější tvářecí operace

ZET-cut 32 VR je vodou neředitelný minerální olej pro náročné tváření (hluboké tažení, protlačování a jiné) vysocelegovaných ocelí. Zajišťuje rozměrovou stálost, velmi hladké povrchy a maximálně šetří nástroje.

ZET-cut 32 VR má, kromě excelentních řezných vlastností, také vynikající antikorozní ochranu, velice dobře redukuje tvorbu olejové mlhy a vyznačuje se také výbornou oxidační stabilitou. Tento olej lze aplikovat ručne štětcem nebo automatickým nanášením.

Doporučení k užívání

Základní informace pro práci s emulzním olejem

 • chránit před sluncem a mrazem
 • uchovávejte při teplotě 5-40 °C
 • spotřebujte do 12 měsíců
 • může poškodit kojence prostřednictvím mateřského mléka
 • při práci používejte ochranné pomůcky
 • po manipulaci důkladně omyjte ruce vodou a mýdlem
 • vysoce toxický pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky
 • zabraňte uvolnění do životního prostředí
 • zlikvidujte obsah a obal ve spalovně odpadu
 • při požití nevyvolávat zvracení, přivolat lékaře
 • při zasažení očí vymývat 15 minut, při přetrvávajícím podráždění přivolat lékaře
 • při podráždění kůže přivolat lékaře

Technické informace

Parametry
Hustota (20 °C): 0,986 g/cm3 Viskozita (40 °C): ca. 163 mm2/s
Barva: tmavě hnědá Voda pro přípravu: nerozpustné
Bod vzplanutí: > 200 °C Teplota vznícení: > 240 °C
Číslo likvidačního klíče: 120 106 Třída ohrožení vody: 2 (vlastní zařazení)

Dostupné balení: 5, 10, 20, 208 a 1000 litrů.

Vyrobeno dle DIN EN ISO 9001:2008 a 14001:2004.
Neobsahuje chlor ani jeho sloučeniny, silikon, kerosen, vosk, grafit ani vodu.
Součástí jsou speciální frakce minerálních olejů, oxidační stabilizátory, přísady proti opotřebení, vysokotlaké přísady a mastné látky
Zabraňte úniku do spodních a odpadních vod a do kanalizace.

Dokumenty ke stažení

Uložte si dokumenty potřebné k bezpečnostnímu auditu

Proč zvolit nás

5 důvodů pro zavolání

Protože na zkušenostech a kvalitě záleží. Za to ručíme svým jménem už 28 let.

 1. Máme letité zkušenosti v oboru. Od roku 1992 radíme, jak správně dělat třísky.
 2. Nabízíme jen kvalitní zboží, na které je 100% spolehnutí. Však vyzkoušejte sami.
 3. Zboží běžně skladem nebo u dodavatele. Dodací termíny jsou proto velmi krátké.
 4. Vedle běžných typů jsou v nabídce desítky dalších. Máme vždy to správné řešení.
 5. Kdykoliv bude třeba, rádi vás osobně navštívíme.

Spojte se s námi

Mohlo by vás zajímat

Jestli vás zaujal emulzní olej S-Cool 10 HD, možná bychom mohli nabídnout i něco navíc. Systémový čistič, příslušenství nebo službu.

Máme vás navštívit? Napište nám kdy a kde