Popis produktu

Chladící řezná kapalina se středním výkonem bez obsahu bóru a aminů

ZET-cut 4105 je určen ke střednímu obrábění ocelí, hliníku a jeho slitin i barevných kovů na všech typech obráběcích strojů. ZET-cut 4105 tvoří i na tvrdé vodě jemně disperzní a biostabilní emulzi s mléčně-opalescentním vzhledem.

Vedle výborných řezných vlastností má velmi nízkou pěnivost. Absence bóru a aminů, jakož i nižší hodnota pH se velmi pozitivně projevuje na velmi dobré snášenlivosti s pokožkou.

Doporučení k užívání

Základní informace pro práci s emulzním olejem

Doporučená koncentrace oleje v emulzi
Broušení Obrábění Těžké obrábění
4 - 5 % 4 - 6 % 6 - 8 %

 • chránit před sluncem a mrazem
 • uchovávejte při teplotě 5-40 °C
 • spotřebujte do 12 měsíců
 • dráždí kůži, vážně dráždí oči
 • při práci používejte ochranné pomůcky
 • po manipulaci důkladně omyjte ruce vodou a mýdlem
 • zlikvidujte obsah a obal ve spalovně odpadu
 • koncentraci emulze kontrolujte denně
 • při požití nevyvolávat zvracení, přivolat lékaře
 • při zasažení očí vymývat 15 minut, při přetrvávajícím podráždění přivolat lékaře
 • při podráždění kůže přivolat lékaře

Technické informace

Parametry
Hustota (20 °C): 0,992 g/cm3 Viskozita (40 °C): ca. 40 mm2/s
PH hodnota (5 %): 9,3 % Přepočet refraktometru: 1,3
Antikorozní ochrana: 4 % Obsah minerál. oleje: ca. 38 %
Barva: hnědá Voda pro přípravu: běžná
Bod vzplanutí: neurčeno Teplota vznícení: neurčeno
Číslo likvidačního klíče: 120 109 Třída ohrožení vody: 2 (vlastní zařazení)

Dostupné balení: 20, 60, 208 a 1000 litrů.

Vyrobeno dle DIN EN ISO 9001:2008 a 14001:2004. Odpovídá požadavkům normy REACH a TRGS 611.
Olej obsahuje speciální frakce minerálních olejů, emulgátory, vysokotlaké přísady, baktericidy a je bez obsahu formaldehydu. Neobsahuje žádné lehce nitrosovatelné aminy, kyselinu boritou ani její deriváty.
Neškodný pro vodní organismy, není klasifikováno jako nebezpečné.

Životnost kapaliny

S námi dosáhnete nejlepších výsledků, dobře vám poradíme

 • Zvolte správnou kapalinu pro dané podmínky (operace, materiál, kvalita vody, atp.). S výběrem vám ochotně pomohou naši technici.
 • Před výměnou kapaliny stroj vždy důkladně vyčistěte od bakterií a usazenin.
 • Novou náplň míchejte za postupného přilévání oleje do připravené nádoby s vodou nebo ještě lépe směšovačem.
 • Pravidelně hlídejte koncentraci pomocí refraktometru. Ideálně by měla být v rozmezí 5-7%, pro náročné obrábění až 10%.
 • Kontrolujte pH (kyselost) kapaliny, která by měla být v rozmezí 8,6-9,2.
 • Kaly a koláče, pevné částice nebo cizí oleje na povrchu je třeba bezodkladně řešit.
 • Nejlépe udržíte čistotu kapaliny aktivním filtračním zařízením.
 • Zamezte kontaktu s organickými nečistotami (například vajgly nebo zbytky jídel).
 • Systémovým čističem můžete kapalinu „omladit“. Nejedná se však o regeneraci.

Dokumenty ke stažení

Uložte si dokumenty potřebné k bezpečnostnímu auditu

Proč zvolit nás

5 důvodů pro zavolání

Protože na zkušenostech a kvalitě záleží. Za to ručíme svým jménem už 28 let.

 1. Máme letité zkušenosti v oboru. Od roku 1992 radíme, jak správně dělat třísky.
 2. Nabízíme jen kvalitní zboží, na které je 100% spolehnutí. Však vyzkoušejte sami.
 3. Zboží běžně skladem nebo u dodavatele. Dodací termíny jsou proto velmi krátké.
 4. Vedle běžných typů jsou v nabídce desítky dalších. Máme vždy to správné řešení.
 5. Kdykoliv bude třeba, rádi vás osobně navštívíme.

Spojte se s námi

Mohlo by vás zajímat

Jestli vás zaujal emulzní olej S-Cool 10 HD, možná bychom mohli nabídnout i něco navíc. Systémový čistič, příslušenství nebo službu.

Máme vás navštívit? Napište nám kdy a kde