Popis produktu

Biologicky odbouratelný výkonný řezný a tvárecí olej

ZET-cut 906/40 OX je vodou neředitelný olej na bázi rostlinných a syntetických mastných esterů, bez obsahu minerálního oleje.

Vyznačuje se vysokým výkonem při náročném tváření a obrábění všech ocelí, včetne vysokopevnostních, hliníku i barevných kovů. Je velmi vhodný pro řezání na pilách. Nejčastěji se aplikuje tzv. mikromazáním, tj. olejovou mlhou. Má vysokou únosnost mazacího filmu a EP kapacitu. Jinak lze aplikovat také namáčením, štětečkem nebo plstí. Je zcela neškodný pro uživatele a zachovává čistotu strojů.

Doporučení k užívání

Základní informace pro práci s emulzním olejem

 • chránit před sluncem a mrazem
 • uchovávejte při teplotě 5-40 °C
 • spotřebujte do 12 měsíců
 • není klasifikováno jako nebezpečné
 • při práci používejte ochranné pomůcky
 • po manipulaci důkladně omyjte ruce vodou a mýdlem
 • škodlivý pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky
 • zabraňte uvolnění do životního prostředí
 • zlikvidujte obsah a obal ve spalovně odpadu
 • při požití nevyvolávat zvracení, přivolat lékaře
 • při zasažení očí vymývat 15 minut, při přetrvávajícím podráždění přivolat lékaře
 • při podráždění kůže přivolat lékaře

Technické informace

Parametry
Hustota (20 °C): 0,925 g/cm3 Viskozita (40 °C): ca. 40 mm2/s
Barva: žlutá Voda pro přípravu: nerozpustné
Bod vzplanutí: > 190 °C Teplota vznícení: > 240 °C
Číslo likvidačního klíče: 120 119 Třída ohrožení vody: žádné zařazení

Dostupné balení: 5, 10, 20, 60 a 208 litrů.

Vyrobeno dle DIN EN ISO 9001:2008 a 14001:2004.
Neobsahuje chlor ani jeho sloučeniny, silikon, kerosen, vosk, grafit ani vodu.
Součástí jsou syntetické a rostlinné estery, oxidační stabilizátory, vysokotlaké přísady a přísady zlepšující ochranu nástrojů.
Zabraňte úniku do spodních a odpadních vod a do kanalizace.

Dokumenty ke stažení

Uložte si dokumenty potřebné k bezpečnostnímu auditu

Proč zvolit nás

5 důvodů pro zavolání

Protože na zkušenostech a kvalitě záleží. Za to ručíme svým jménem už 28 let.

 1. Máme letité zkušenosti v oboru. Od roku 1992 radíme, jak správně dělat třísky.
 2. Nabízíme jen kvalitní zboží, na které je 100% spolehnutí. Však vyzkoušejte sami.
 3. Zboží běžně skladem nebo u dodavatele. Dodací termíny jsou proto velmi krátké.
 4. Vedle běžných typů jsou v nabídce desítky dalších. Máme vždy to správné řešení.
 5. Kdykoliv bude třeba, rádi vás osobně navštívíme.

Spojte se s námi

Mohlo by vás zajímat

Jestli vás zaujal emulzní olej S-Cool 10 HD, možná bychom mohli nabídnout i něco navíc. Systémový čistič, příslušenství nebo službu.

Máme vás navštívit? Napište nám kdy a kde