Popis produktu

Univerzální řezná kapalina bez obsahu aminu a bóru pro obrábění a broušení

S-cut 9050 je určen k obrábění a broušení ocelí, hliníku a jeho slitin, barevných kovů i litiny na všech typech obráběcích strojů. S-cut 9050 tvoří disperzní a biostabilní emulzi s trvalou pH stabilizací a s mlécně-opalescentním vzhledem.

Vedle výborných řezných vlastností se vyznačuje velmi dobrou antikorozní ochranou a také nerozpouští barevné kovy. Absence aminu a bóru se pozitivně projevuje na vynikající snášenlivosti s pokožkou obsluh strojů a na nulové lepivosti. S-cut 9050 lze použít i jako náplň akustanic kováren a lisoven.

Doporučení k užívání

Základní informace pro práci s emulzním olejem

Doporučená koncentrace oleje v emulzi
Broušení Obrábění
4 - 6 % 5 - 10 %

 • chránit před sluncem a mrazem
 • uchovávejte při teplotě 5-40 °C
 • spotřebujte do 12 měsíců
 • při práci používejte ochranné pomůcky
 • zlikvidujte obsah a obal ve spalovně odpadu
 • koncentraci emulze kontrolujte týdně
 • při požití nevyvolávat zvracení, přivolat lékaře
 • při zasažení očí vymývat 15 minut
 • při zasažení pokožky umýt mýdlem

Technické informace

Parametry
Hustota (15 °C): 0,865 g/cm3 Viskozita (20 °C): ca. 70 mm2/s
PH hodnota (4 %): 9,0 % Přepočet refraktometru: 1,0
Antikorozní ochrana: 5 % Obsah minerál. oleje: ca. 80 %
Barva: světle hnědá Voda pro přípravu: běžná
Bod vzplanutí: > 160 °C Teplota vznícení: > 240 °C
Číslo likvidačního klíče: 120 109 Třída ohrožení vody: 1 (vlastní zařazení)

Dostupné balení: 5, 10, 20, 208 a 1000 litrů.

Vyrobeno dle DIN EN ISO 9001:2008 a 14001:2004. Odpovídá požadavkům normy REACH a TRGS 611.
Olej obsahuje speciální frakce minerálních olejů, emulgátory, vysokotlaké přísady, baktericidy a je bez obsahu formaldehydu. Neobsahuje žádné lehce nitrosovatelné aminy, kyselinu boritou ani její deriváty.
Neškodný pro vodní organismy, není klasifikováno jako nebezpečné.

Životnost kapaliny

S námi dosáhnete nejlepších výsledků, dobře vám poradíme

 • Zvolte správnou kapalinu pro dané podmínky (operace, materiál, kvalita vody, atp.). S výběrem vám ochotně pomohou naši technici.
 • Před výměnou kapaliny stroj vždy důkladně vyčistěte od bakterií a usazenin.
 • Novou náplň míchejte za postupného přilévání oleje do připravené nádoby s vodou nebo ještě lépe směšovačem.
 • Pravidelně hlídejte koncentraci pomocí refraktometru. Ideálně by měla být v rozmezí 5-7%, pro náročné obrábění až 10%.
 • Kontrolujte pH (kyselost) kapaliny, která by měla být v rozmezí 8,6-9,2.
 • Kaly a koláče, pevné částice nebo cizí oleje na povrchu je třeba bezodkladně řešit.
 • Nejlépe udržíte čistotu kapaliny aktivním filtračním zařízením.
 • Zamezte kontaktu s organickými nečistotami (například vajgly nebo zbytky jídel).
 • Systémovým čističem můžete kapalinu „omladit“. Nejedná se však o regeneraci.

Dokumenty ke stažení

Uložte si dokumenty potřebné k bezpečnostnímu auditu

Proč zvolit nás

5 důvodů pro zavolání

Protože na zkušenostech a kvalitě záleží. Za to ručíme svým jménem už 28 let.

 1. Máme letité zkušenosti v oboru. Od roku 1992 radíme, jak správně dělat třísky.
 2. Nabízíme jen kvalitní zboží, na které je 100% spolehnutí. Však vyzkoušejte sami.
 3. Zboží běžně skladem nebo u dodavatele. Dodací termíny jsou proto velmi krátké.
 4. Vedle běžných typů jsou v nabídce desítky dalších. Máme vždy to správné řešení.
 5. Kdykoliv bude třeba, rádi vás osobně navštívíme.

Spojte se s námi

Mohlo by vás zajímat

Jestli vás zaujal emulzní olej S-cut 9050 do pásových pil, možná bychom mohli nabídnout i něco navíc. Pilové pásy nebo službu.

Máme vás navštívit? Napište nám kdy a kde